Renovatie

De wet hecht grote waarde aan de mogelijkheid tot het renoveren van panden.

Sinds 2003 heeft de verhuurder een stevige positie en moet de huurder renovaties vaak gedogen. In de politiek is daar verzet tegen gerezen, vooral in het geval de verhuurder de huur opzegt wegens renovatie. Dit heeft ertoe geleid dat er in september 2011 een wetsvoorstel is ingediend om dat te verbieden. Voor huurders liggen daar kansen om hun positie te verbeteren. Voor verhuurders levert dit een uitdaging op om andere opties te benutten.

Huurrecht Bedrijfsruimte

Huurrecht Bedrijfsruimte

Bestel direct

Advocatenkantoor Kerpestein