2008

"Een kijkje over de schutting: het nieuwe pachtrecht vergeleken met het nieuwe huurrecht bedrijfsruimte", Pre-advies Vereniging Agrarisch recht, deel 68, 2008, nr. 3, p. 105-117 (art.)"De maatman in het huurrecht", in" De maatman in het burgerlijk recht", AG Castermans e.a. BWKJ 2008, p. 138-150 (art.)"Semi-dwingend recht en afwijkende bedingen", Praktisch Procederen, 2008/5, p. 126-138 (art.)

Huurrecht Bedrijfsruimte

Huurrecht Bedrijfsruimte

Bestel direct

Advocatenkantoor Kerpestein