Huurrecht en daarmee verband houdende facetten

Huren en verhuren is van alledag. Een winkelobject, kantoorpand of woning, iedereen heeft er mee te maken. De huur en verhuur van onroerend goed lijkt zo vanzelfsprekend, maar is in Nederland aan complexe regels gebonden.

Zowel huurders als verhuurders van onroerend goed hebben te maken met huurrecht. Zij hebben in het kader van dat huurrecht met elkaar een overeenkomst van huur en verhuur gesloten. Vaak gaat dit goed, maar meer dan eens doemen er problemen op. Met grote regelmaat doen dan ook zowel huurders als verhuurders een beroep op mr. dr. Kerpestein met het verzoek om proactief in de oplossing van het geschil mee te denken. Met zijn kennis, ervaring en scherpe inzicht in de soms complexe materie van het huurrecht, krijgt de cliënt vervolgens het beste advies wat in zijn situatie de voorkeur heeft. 

Het huurrecht bevindt zich in het spanningsveld tussen de bescherming van de wet en de contracteervrijheid. Deze bijten elkaar soms. Er zijn veel grensgevallen en onduidelijkheden vanwege de verschillen in bescherming tussen het huurrecht voor detailhandelbedrijfsruimte, overige bedrijfsruimte en woonruimte. Het huurrecht is niet altijd even duidelijk. En daarbij gaat het niet alleen om huurders en verhuurders in de MKB-branche. Ook bij de exploitatie van commerciële en residentiële projecten, het ontwikkelen van beleggingsstrategieën en het uitvoeren van risico analyses voor vastgoedportefeuilles is het van belang korte lijnen te hebben met een deskundige die het huurrecht en de daarmee verband houdende facetten volledig beheerst. 

Mr. dr. G.M. Kerpestein heeft op dit gebied in onder andere de wereld van het vastgoed, projectontwikkeling, universitair en postdocoraal onderwijs, rechtelijke macht en advocatuur een uitstekende reputatie. Het is hem niet ontgaan dat mede door de snelle opkomst van winkelketens de concurrentie in de retailsector is toegenomen. Als gevolg daarvan koersen veel partijen aan op vergroting van marktaandeel en beheersing van de distributieketen. Hun investeringen zijn veelal gericht op het bereiken van schaalvoordelen en op versterking van de inkoopmacht door fusies, verdergaande concentratie en samenwerking.

Schaalvergroting kan ook leiden tot de behoefte aan een grotere vestiging en die ruimtes zijn meestal niet beschikbaar in binnensteden en bestaande winkelcentra. Zijn die panden wel beschikbaar op A-locaties, dan zijn de kosten hoog.

Naast de hoge huur maken de bereikbaarheid- en/of bevoorradingsproblemen het de detaillist in de bestaande winkelcentra erg lastig. Steeds meer ketens en formules kiezen dan ook voor een winkellocatie buiten de bestaande winkelcentra 

De huurwetgeving is in 2003 ingrijpend veranderd en de juiste toepassing ervan is voor velen nog steeds niet helemaal duidelijk Daarom is het belangrijk vooraf advies in te winnen over een huurcontract. Maar ook als zich later een probleem voordoet of zelfs een geschil, bent u bij mr. dr. Kerpestein aan het juiste adres. Hij staat bekend om zijn kennis en ervaring in de retailbranche. Er zijn vrijwel geen vraagstukken of situaties die hij niet al een keer bestudeerde en behandelde. Het voordeel voor u als belanghebbende is een snel en vakkundig advies, dat getuigt van inzicht in uw branche en waarbij rekening wordt gehouden met uw belangen van vandaag en die van morgen.

Huurrecht Bedrijfsruimte

Huurrecht Bedrijfsruimte

Bestel direct

Advocatenkantoor Kerpestein