Tussentijdse ontbinding en ontruiming

Wanneer een huurder de huur niet betaalt kan de huur door de rechter worden ontbonden en het pand worden ontruimd.

Of het daadwerkelijk zover moet komen hangt af van de marksituatie en andere omstandigheden.

Huurrecht Bedrijfsruimte

Huurrecht Bedrijfsruimte

Bestel direct

Advocatenkantoor Kerpestein